Har du fundet din drømmebolig på landet, midt i byen eller med udsigt over skov og strand og skal til at overtage den? Da er der en del ting, du skal have styr på, inden handlen afsluttes.

Heldigvis er der masser af hjælpe at hente, så du er sikker på, at det juridiske er på plads i din bolighandel. For eksempel skal du sikre dig, at sikkerheden til bank og en evt. ejerforening overgår til dig. Der skal laves et såkaldt debitorskifte, hvor forpligtelsen går fra sælger til køber. Du kan læse mere om at skifte, og de ting du skal være opmærksom på her: https://nembolighandel.nu/produkt/debitorskifte/.

Hvad er et debitorskifte?

Som boligkøber overtager du sandsynligvis en række forpligtelser fra den tidligere ejer. Når der udarbejdes et debitorskifte, indtræder du som den nye ejer i en sikkerhed eller i et eksisterende lån, som står tinglyst i boligen i sælgers navn.

Et debitorskifte er med andre ord en overførsel af et ejerpantebrev mellem sælger og dig, typisk når bank og en evt. ejerforening har pant i huset eller lejligheden. Når der er krav om, at der skal laves et ejerpantebrev, som ejerforeningen har pant i, skyldes det, at ejerforeningen på denne måde har sikkerhed for at kunne få din andel af fællesomkostningerne dækket.

Hvorfor stilles der krav om pant?

Pant i ejendom er en fysisk sikkerhed, der anvendes som sikkerhed for et lån. Pant skal ses som en rettighed fx over en bolig, rettigheden overdrager du som køber midlertidigt til din långiver, mod at långiver låner dig penge. Man kan også sige, at pantet er bevis på, at låneaftalen bliver overholdt.

Hvad er fordelen ved et skifte?

Fordelen er, at du med et debitorskifte har fuldstændig styr på overførslen af ejerpantebrevet fra sælger til dig. Derudover er det meget billigere at lave et skifte, hvor du træder i sælgers sted som debitor overfor bank, ejerforening eller andre, der har et underpant i ejendommen. Det koster nemlig kun en fast afgift til staten på 1750 kr., med mindre pantebrevet skal forhøjes.

Vælger du i stedet at få lavet et nyt ejerpantebrev, koster det en afgift på 1,45% af pantebrevets værdi plus den ovennævnte afgift på 1750 kr.

Særlig sikkerhed ved ejerlejligheder

Står du og skal købe en ejerlejlighed, da vil det ofte være et krav, at du som køber stiller med en sikkerhed overfor ejerforeningen. En sådan sikkerhed kan være i form af et tinglyst ejerpantebrev – som omtalt ovenfor, i form af et skadesløsbrev eller i form af tinglyste vedtægter. Her er det et krav, at der foretages debitorskifte, hvis sikkerheden stilles med et ejerpantebrev eller et skadesløsbrev.

Sikkerheden skal sikre den ejerforeningen, din lejlighed er en del af mod tab, hvis din lejlighed fx skulle gå på tvangsauktion. Med sikkerheden bliver alle fællesudgifter, som du skal betale som ejer dækket i op til et år. Og kravet om sikkerhedsstillelse med debitorskifte er standardprocedure ved køb af ejerlejlighed.

Når skiftet er udarbejdet, skal det tinglyses på ejendommen eller lejligheden.