TOWS analyse er en strategisk værktøj, der bruges i virksomhedens planlægning for at identificere og undersøge virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Indtastningen af disse parametre i en sammenhængende skemastrukture kendt som TOWS analysematrix, hjælper med at gøre forretningsstrategien mere robust og afbalanceret.

Hvad er TOWS Analyse?

TOWS analyse er en udvidelse af SWOT analyse, en anden kendt forretningsstrategik. Mens SWOT analyse fokuserer på styrker, svagheder, muligheder og trusler, tilføjer TOWS analyse et yderligere element: at kigge på, hvordan disse fire parametre kan interagere med hinanden på forskellige måder. Analysemetoden fungerer ved, at ledelsen vil tage fat på den eksterne og interne sundhedstilstand for virksomheden. Den eksterne undersøgelse dækker både muligheder og trusler, mens den interne dækker styrker og svagheder.

Hvordan anvendes TOWS analyse?

For at gennemføre en TOWS analyse, skal man først identificere virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dernæst vil hver af disse forhold blive placeret i en af fire kvadranter i en TOWS matrix: ST (styrker/muligheder), WT (svagheder/trusler), SO (styrker/muligheder) og WO (svagheder/muligheder).

Uddybning af TOWS analysematrix

En TOWS analysematrix er et omfattende redskab, der giver mulighed for at organisere og prioritere de informationer, der kommer fra den indledende identificeringsfase. Ved at placere styrker, svagheder, muligheder og trusler i hver deres firkant, kan man nemmere se, hvordan disse elementer kan fungere sammen, og hvordan organisationen kan udnytte sine styrker og muligheder, minimere svagheder og undgå trusler.

Brugen af TOWS skabelon

En TOWS analyse kan være en kompleks opgave, og det kan være gavnligt at bruge en skabelon. En TOWS skabelon gør det nemmere at organisere og præsentere dataene på en overskuelig måde. En af de centrale fordele ved en skabelon er, at den kan genbruges og anvendes til at lave en ny analyse i fremtiden. Her kan du downloade en gratis tows skabelon.

Konklusion

For effektivt at lede en virksomhed, er det nødvendigt at have det fulde overblik over virksomhedens status. Uden tvivl er TOWS analyse en effektiv metode for at opnå dette, og en TOWS skabelon hjælper til at organisere og gøre analyseprocessen mere overskuelig.